Strona główna

Zalety przydomowej oczyszczalni ścieków

Pod koniec 2014 r. do kanalizacji zbiorczej podłączonych było tylko 68,7% ludności (w Niemczech 90%). To niestety niekorzystnie wpływa na stopień zanieczyszczenia wód gruntowych i powierzchniowych oraz grozi dotkliwymi karami unijnymi (4 mln euro dziennie).

Jak poradzić sobie ze ściekami

Do niedawna dominującym sposobem ich odprowadzania były szamba. Ich obsługa jest jednak bardzo droga i wielu użytkowników w ramach oszczędności odprowadzało ścieki bezpośrednio do gruntu. Teraz grożą im za to bardzo wysokie kary.

Najbardziej ekonomicznym sposobem na odprowadzanie ścieków są oczyszczalnie ekologiczne. Nie wymagają skomplikowanych technologii, nie zajmują dużo miejsca i co najważniejsze dokładnie oczyszczają ścieki.

Oczyszczalnie przydomowe Wolsztyn

Ich działanie opiera się głównie na wykorzystaniu beztlenowych i tlenowych mikroorganizmów do oczyszczania ścieków. Dzięki temu w osadniku pozostaje tylko niewielka ilość nieczystości. Wystarczy wywozić je raz w roku lub rzadziej. Koszty eksploatacji są kilka razy mniejsze niż opłaty za szambo czy kanalizację.

Przydomowa oczyszczalnia ścieków koszt Wolsztyn generuje tylko w momencie zakładania, ale i tu możemy go znacznie obniżyć. Na realizację inwestycji wystarczy posiadać 10%, pozostałe 45% można uzyskać z NFOŚiGW (bezzwrotne) i drugie 45% z niskooprocentowanej pożyczki. Zdarza się także, że aż 80% może pochodzić z unijnych funduszy strukturalnych.
Warto zajrzeć tu przydomowe oczyszczalnie ścieków ceny
Strona wykonana przez firmę pozycjonowanie stron Bydgoszcz